Na tej strani si oglej navodila za delo pri posameznem predmetu. Za morebitna vprašanja lahko kontaktiraš učitelja/učiteljico preko elektronske pošte.

 

SLOVENŠČINA

MATEMATIKA

ISP MATEMATIKA

MATEMATIČNA DELAVNICA

NEMŠČINA

NARAVOSLOVJE

ZGODOVINA

GEOGRAFIJA

ANGLEŠČINA

GLASBENA UMETNOST

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

GIBANJE

SPECIALNI PEDAGOG

ŠOLSKA KNJIŽNICA

ŠPORT

ŠPORT ZA SPROSTITEV

UČNA POMOČ

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

LIKOVNO SNOVANJE

UREJANJE BESEDIL

MLADINSKI PEVSKI ZBOR

OBDELAVA GRADIV LES

EKO DAN